Pathfinder Online: Politikai lehetőségek

2013-05-31 Guild Wars2  38 comments

Sziasztok!

Újabb két hét ugrás az időben, újabb Pathfinder fejlesztői napló, amely a játékosok szervezetei közt fennálló politikai viszonyokat taglalja. Érdekes cikk. Az eredeti napló 2012. július 3-án íródott, haladunk befele a tavalyi forró nyárba.

Azok számára, akik nem tudják miről van szó: készül egy fantasy sandbox MMO, ami nagyon érdekesnek ígérkezik. Egy ideje elkezdtem fordítgatni a játék fejlesztői naplóit, a jelenlegi a 16. rész. Az eddig lefordított 15 rész megtalálható a Fórum, Hasznos dolgok, Pathfinder részében fejezetekre bontva. Akit érdekel, olvassa el, garantálom, hogy valamelyik része felkelti az érdeklődést. A gazdasággal foglalkozó cikket ki lehet hagyni, mert az elég beteg és megfekszi a gyomrot.

Foglaljuk írásba!

A blog kezdetén Ryan Dancey bemutatta 3 új, teljes munkaidős fejlesztőjüket. Én is leírom a nevüket, hogy később legyen kiket szidni: Michael Wallin vezető animátor, Da Hsia és Stephen Minkin karakter grafikusok. Kihirdette, hogy az augusztusban (2012-ről van szó) megrendezendő Gen Con játék kiállításra készülnek egy prezentációval a Pathfinder Online-ból, valamint egy órás kérdezz-feleleket is tartanak..

Ebben a blogban újra a különböző emberek által betöltött szerepekről és lehetséges társadalmi szerveződésekről lesz szó, de most leginkább magas szintű nézőpontból értékelve a dolgokat.

Minden embercsoportra jellemző egy „társadalmi szerződés”, amely leírja a másik emberekkel és társadalmi szervezetekhez fűződő viszonyát. Egyes esetekben, mint például az amerikai alkotmány, ez egy írásos dokumentum, amelyben le van fektetve minden követendő előírás. Más esetben szimplán a hagyományokon és szokásokon alapszik, mint például a házasság. Van olyan eset is, ami a kettő kombinációja, ilyen az angol közjog. A Pathfinder Online formális társadalmi szervezeteit (okleveles társaságok, települések, királyságok) megállapodások szabályozzák, amelyeket az ún. alapító okiratban, charterben írnak le.

Ez az okirat még azelőtt létrejön, hogy a szervezetnek egyetlen tagja is lenne. Mindenkinek, aki csatlakozni szeretne a szervezethez, alá kell írnia ezt az okiratot, ez a tagság feltétele. Ez biztosítja, hogy mindenki megértse a csoport céljait, amelynek érdekében együtt fognak működni.

Akikkel együttélsz

A legalapvetőbb társadalmi szerveződések már részletesen ki lettek tárgyalva az LFG! (Looking for Group!) című cikkben.

Az okleveles társaságoknak (chartered company), vagy nevezzük őket egyszerűen guildeknek, van a legegyszerűbb alapító okiratuk. Egy ilyen társaság alapítása többlépcsős folyamat, amely azzal kezdődik, hogy létrehoznak egy okiratot, amely automatikusan elindít egy szavazást az éppen együtt lévő csapat tagjai közt. A csapat vezetője kezdeményezi a szavazást, aki a válaszadókkal együtt megalapítja a társaságot. Az okiratban meg kell határozni a társaság nevét, illetve tartalmaznia kell egy rövid leírást a célokról. Amennyiben sikeresen létrejön a társaság, ezek az adatok mindenki számára nyilvánosak lesznek. Ha az okirat elfogadása egyhangúan megtörténik, akkor a csapat egy köztes státuszba kerül; 24 órája lesz ahhoz, hogy egy szponzort találjon magának. Szponzorként a különböző települések szolgálnak, amikor is kialakul egy kölcsönös bizalom és felelősség a szponzor és a társaság közt. Szponzorálásra az NPC településeket is fel lehet kérni. Miután sikeresen lezajlik a szponzorkeresési akció, a csapat átlép a köztes státuszból a véglegesen megalapított társasággá.

A szervezetnek lesz egy vezetője, mely különböző jogokkal élhet: jóváhagyhatja vagy elutasíthatja a jelentkezéseket; megbeszéléseket folytathat a társaság nevében; átruházhatja a címét egy alárendeltjének; ha ő az egyedüli tagja a társaságnak, akkor meg is szüntetheti azt.

Bonyolultabb szervezetek is létrejöhetnek hasonló eljárással, hasonló felhasználói felületet használva.

Minden politika helyi politika

A játékosok által üzemeltetett települések központi elemei a Pathfinder Online tervezésének. Ezeknek az alapítása is egy okirattal kezdődik.

Amikor egy karakter település létrehozását határozza el, akkor több dolgot is meg kell határoznia az okiratban:

 • A település nevét
 • Melyik hatszögben fog elhelyezkedni
 • A település „jellemét”, irányultságát. Ahhoz hogy valaki csatlakozhasson vagy tag maradhasson, egy jellemlépésen* belül kell lennie a város irányultságához képest.
 • Az adózási szabályokat
 • A szavazatok arányának megoszlását:
  • Feudális: Egy karakter birtokolja az összes szavazatot, magyarul mindenről egy személy dönt
  • Oligarchia:A karakterek egy kis csoportja rendelkezik szavazati és döntési jogkörrel, ezt meg kell határozni az okiratban
  • Demokrácia: A település minden tagja egyformán rendelkezik szavazati joggal
 • A település tagsági politikája:
  • Nyitott: Az új jelentkezők számára automatikusan engedélyezett a
  • Korlátozott: Akkor lehet valaki tag, ha jogosultak többségének szavazatával rendelkezik
  • Zárt: Akkor lehet valaki tag, ha a szavazásra jogosultak egyhangú támogatásával rendelkezik
  • Jóváhagyásos: A tagságot jóvá kell hagynia egy arra jogosult korábbi tagnak.

*a jellemlépés arra utal, hogy a karakter jellem hány lépés távolságra van az eredeti Pathfinder szerepjátékban (és D&D-ben) alkalmazott kilenc jellemes táblázatban. Az alábbi táblázatot kell felhasználni az összehasonlításhoz. Felfelé és oldalirányba is lehet lépegetni. Például a Törvényes semleges jellemet egy jellemlépés választja el a Törvényes jótól és három lépés a kaotikus gonosztól. Egy clericnek mindig egy jellemlépésen belül kell lennie a vallására jellemző beállítottságtól. Arról, hogy melyik jellem pontosan mit jelent, ezen a linken lehet tájékozódni.

Törvényes

Semleges

Kaotikus

Törvényes jó Semleges jó Kaotikus jó

Semleges

Törvényes semleges Semleges Kaotikus semleges

Gonosz

Törvényes gonosz Semleges gonosz Kaotikus gonosz

 

Ha valakit meghívnak, hogy csatlakozzon egy településhez, akkor az megtekintheti az okirat minden pontját. Ezeket a beállításokat később meg lehet változtatni, ha a szavazásra jogosultak egyetértenek a változásokkal.

Miután létrejött a település alapító okirata, minimum 10 karakternek alá kell írnia azt. A település egy erődítménnyel kezdi a pályafutását. Amennyiben ugyanazon a hatszögön már van egy másik erődítmény, akkor előbb le kell azt rombolni. Ha a csapat meghatározott ideig képes megvédeni az erődítményét (az idő függ az adott hatszög feltételeitől), akkor az továbbfejlődik és átalakul egy épülő településsé. Ezzel egy időben a település formálisan létrejön.

Szavazás

A legtöbb fontosabb esemény szavazást fog indukálni a településen, ezért annak kezdeti meghatározása, hogy kik szavazhatnak és az egyes szavazatok milyen súllyal szerepelnek a végeredményben, kritikus fontosságú.

Milyen esetekben kell szavazni?

 • Ha meg akarjuk változtatni az alapító okiratot (beleértve a politikai struktúra és a szavazati jogosultságok megváltoztatását is)
 • Egy értékes tárgy vagy épület lezárása vagy feloldása esetén*
 • A település számláiról pénzalapok mozgósítása
 • Egy játékos karakter csatlakozása vagy eltávolításakor
 • Egy társaság szponzorálásakor (vagy a szponzorálás megszüntetéséhez)
 • A település jogosultságainak megváltoztatása esetén

*ez a módszer lehetővé teszi, hogy a település védekezzen egy épület nem kívánatos használata, vagy kulcsfontosságú eszközök eltávolítása ellen. Bonyolultabbá teszi ugyan a használatot, de bizonyos mértékig védi a település tagjait a gátlástalan akciók ellen, attól függően, hogy a szavazati jog hogyan koncentrálódik a településen belül.

A szavazási folyamat

A szavazási időszak alatt minden jogosult választópolgár leadhatja a szavazólapját. Minden választásra jogosult láthatja, hogy mennyi szavazólapot adtak már le, de a szavazás állásáról nem szerezhet tudomást. A procedúra akkor ér véget, ha az összes szavazatot leadták, ha ez nem történik meg, akkor 24 óra elteltével mindenképpen lezárul.

 • Minden szavazásra jogosult karakter figyelmeztetést fog kapni, ha egy szavazás elindul.
 • Minden szavazásra jogosult karakter üzenetet fog kapni a szavazás végeredményéről, akkor is, ha nem szavazott.
 • Amennyiben a település okirata úgy rendelkezik, hogy a szavazások nyilvánosak, akkor a nem szavazó tagok is megkapják a fenti üzeneteket.
 • Ha a szavazás feltételei szükségessé teszik, akkor az eredményben az is jelezve lesz, hogy melyik tag szavazott és az illető hogyan voksolt.

Adók

Az adó mértékét százalékban kell meghatározni és azt jelenti, hogy a tagok jövedelmének mekkora részét kell automatikusan befizetni a település számlájára. Ez egy fontos része a település gazdaságának.

Adómérték

Az adó mértéke bárhol meghatározható 0 és 100% közt. A 100%-os mérték azt feltételezi, hogy a településen belül valamiféle belső elosztás történik. A 0% kulcs esetén valószínűleg meg kell határozni azt, hogy a település működőképességnek fenntartása érdekében milyen összeget kell befizetni. Az adókulcs megváltoztatása szavazást igényel (hmmmm)

A még tökéletesebb unió formái

A játékos települések összefoghatnak egymással, létrehozva egy sokkal nagyobb szerveződést, a játékos nemzetet. Ennek megalapításához is szükséges az okirat létrehozása. A játékos nemzetnek nem szükséges tükröznie a tag települések politikai berendezkedését és adókulcsait, tehát az alapító okirat teljesen eltérhet az alkotó települések okiratától.

Egy királyság a következő politikai opciók közül választhat:

 • Demokrácia: Minden játékos karakter tagja a nemzetnek azonos szavazati joggal rendelkezik
 • Végrehajtó: Egy település rendelkezik minden szavazati joggal
 • Szövetség: Minden településnek egy szavazata van
 • Star Chamber: A karakterek egy bizonyos csoportja rendelkezik szavazati joggal. Ez meghatározásra kerül az okiratban.
 • Biztonsági Tanács: A települések egy bizonyos csoportja rendelkezik szavazati joggal. Ez meghatározásra kerül az okiratban.
 • Királyság: egy karakter rendelkezik minden szavazati joggal

Nem csatlakozhat olyan település, amelyik ellenséges viszonyban van bármelyik tagtelepüléssel. A településeken egy jellemlépésre kell lenniük az okiratban meghatározott irányultságtól. A játékos nemzet jellemét soha nem lehet megváltoztatni.

38 comments to Pathfinder Online: Politikai lehetőségek

Leave a reply